Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2021/2022 – 26. 05. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.05.2022 okrem iného
Zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– prípravou stretnutia s FK vo veci riešenia problematiky mládeže, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.,
– prípravou a zabezpečením mládežníckych turnajov konaných po skončení súťaží,
– prípravou rozpisu súťaží TFZ pre súťažný ročník 2022/2023,
– prípravou konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 6. júla 2022 (streda). o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– návrh kandidáta KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ rozhodcu Michala Štancela,
Vzal na vedomie:
– neorganizovanie reprezentačného zápasu Výberu TFZ proti víťazovi I. QUICK triedy z dôvodu súkromných povinností hráčov predpokladaného víťaza súťaže (TJ Družstevník Blatnica)

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.05.2022 bola futbalovým klubom, ktorých družstvá štartujú v mládežníckych súťažiach TFZ, zaslaná pozvánka na spoločné pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bude riešenie problematiky mládeže. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 06.06.2022 (pondelok), o 16.00 hod. (predpokladaný koniec do 18.00 hod.) pravdepodobne v zasadačke administratívnej budovy ŠPORT Park Pltníky. Pracovné stretnutie bude slúžiť ako predpríprava na konferenciu TFZ (príprava materiálov k RS, k aktívu ŠTK a pod.). Pracovného stretnutia sa môžu zúčastniť predsedovia FK, tajomníci FK či tréneri družstiev. Prosíme FK, aby nám z organizačných dôvodov oznámili najneskôr do 02.06.2022 (štvrtok) na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, prípadne na tel.č. 0915 261 235, svoju účasť resp. neúčasť a taktiež počet osôb, ktoré sa za Váš klub na tomto stretnutí zúčastní. Miesto konania bude potvrdené podľa počtu zúčastnených ľudí dňa 03.06.2022.

2. Dňa 19.05.2022 sa v Liskovej uskutočnil medzioblastný turnaj mladších žiakov za účasti výberov Turca, Oravy a Liptova. Výber Turca obsadil konečné 2. miesto. Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle TFZ. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-43 V zmysle ustanovení SP SFZ čl. 82 bod 1, písm. b) (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS II. VITAR triedy, 4.N. kolo Slovenské Pravno – Sklené 3:0 a priznávame 3 body OFK Slovenské Pravno. Prípad odstupujeme na doriešenie DK.

ŠTK-S-44 Z MFS I. QUICK triedy, 22. kolo Mošovce – Lipovec predvolávame na zasadnutie ŠTK TFZ dňa 31.05.2022 (utorok) o 15.30 hod.:
HU – Peter Daubner, R – Roman Hanko, VD domácich – Damián Galis, VD hostí – Vladimír Vojvoda, kapitán domácich – Andrej Ličko 1280830, kapitán hostí – Dušan Jesenský 1228248.

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj):
1. Školenia resp. semináre organizované inými futbalovými zväzmi v spolupráci s Technickým úsekom SFZ:
seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ BB a FK Brezno, dňa 13.06.2022 v Brezne. Prihlásiť sa na seminár je možné do 31.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/13-06-2022-seminar-trenerov-uefa-gc-b-licencie-brezno.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov BB a BR, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 31.05.2022. Účastnícky poplatok – 10 €.
Pripomíname, že družstvá zaradené v súťažiach riadených TFZ môže v stretnutí viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 05. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 142 Na základe podnetu ŠTK TFZ, ŠK Sklené, v zmysle RS TFZ čl. XXII bod 9 písm. e) (nenastúpenie na stretnutie dospelých na MFZ 1-krát), DK ukladá uhradiť poplatok 100 €, DP 59,
U – 143 Šenšel Marek 1253966 Lipovec, na základe odborného stanoviska KR TFZ, DK upúšťa od potrestania menovaného a zastavuje voči nemu disciplinárne konanie. Zároveň ruší účinky ČK, DP 78-4a,
U – 144 Pozastavenie výkonu športu na 1SSN po udelení 5 ŽK od 23.05.2022, DP 37-5:
Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa
U – 145 Raček Marek 1083279 Lipovec, DK na základe ZoS, odborného stanoviska KR TFZ, vzhliadnutého videozáznamu a vyjadrenia klubu TJ IDOP Lipovec, za HNS (napadnutie súpera v prerušenej hre) v stretnutí Mošovce – Lipovec začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie prostredníctvom ISSF do 30.05.2022. DK zároveň predbežným ochranným opatrením menovanému dňom 23.05.2022 pozastavuje výkon športovej činnosti vo všetkých stretnutiach TJ IDOP Lipovec až do vyriešenia prípadu, DP 71/1,2,3a a čl. 43/1,2a,4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Stanovisko KR po vzhliadnutí videozáznamu z MFS I. QUICK triedy Mošovce – Lipovec:
– vylúčenie hráča hostí č. 3 – nebolo preukázané dostúpenie nohy hráča domácich, bol preukázaný zásah rukou hráča hostí voči domácemu hráčovi, mal byť nariadený PK proti hosťom a mala byť udelené ŽK hráčovi hostí č. 3.

2. KR navrhuje R Michala Štancla na zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ pre súťažný ročník 2022/2023.

3. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 21.05.-22.05.2022: Višňovec -0,2 (chýbajú najlepší hráči). 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ