Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2021/2022 – 12. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac apríl 2022 od TJ Družstevník Blatnica, TJ ŠK Drienok Mošovce, OFK Slovenské Pravno, TJ Družstevník Dubové, TJ Družstevník Ďanová, FK Valča. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov do výberu z regiónu Turiec – ročník 2010, na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 19. mája 2022 (štvrtok) v Liskovej.
Nominovaní hráči: GAJDOŠ Matej, MAŤOVČÍK Matúš, PERIČKA Lukáš, SIMONIDES Oliver, ŠIMOR Tomáš (všetci Vrútky), RUTTKAY Jakub (Diviaky), ŠARLINA Šimon (H. Štubňa), KNAPKO Martin, FÚČELA Adam Rastislav, KOKAVEC Adam, VETERNÍK Matúš, ZUSKIN Filip, ČECH Šimon, RÝS Tomáš, KRCHO Filip, HANKO Oliver, LIPTÁK Tomáš, TRANCYGIER Matúš (všetci Fomat Martin).
Realizačný tím: Tréneri – Marián Turčina, Rastislav Fúčela, koordinátor družstva – Martina Žalmanová.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák a preukaz poistenca.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je vo štvrtok 19. mája 2022 o 7.45 hod. na parkovisku pri Športpark Pltníky. Odchod do Liskovej je o 8.00 hod.

2. Školenia resp. semináre organizované inými futbalovými zväzmi v spolupráci s Technickým úsekom SFZ:
školenie UEFA C licencie 2022 pre začínajúcich trénerov v Prievidzi, v termíne 21.05.-06.08.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.05.2022, účastnícky poplatok – 150 €, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/uefa-gc-2022-pd-info-2022-04-26-17-31-09.pdf

seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Kysúc, dňa 30.05.2022 v Krásne nad Kysucou. Prihlásiť sa na seminár je možné do 22.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20220429.0000111/SEMINA%CC%81R%20TRE%CC%81NEROV%20KRA%CC%81SNO%202022.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 22.05.2022. Účastnícky poplatok – bez poplatku.

seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, TMK ObFZ BB a FK Brezno, dňa 13.06.2022 v Brezne. Prihlásiť sa na seminár je možné do 31.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/13-06-2022-seminar-trenerov-uefa-gc-b-licencie-brezno.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov BB a BR, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 31.05.2022. Účastnícky poplatok – 10 €.
Pripomíname, že družstvá zaradené v súťažiach riadených TFZ môže v stretnutí viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 05. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 126 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.05.2022 o 16.00 hod. zo stretnutia dorastu: Sučany – Príbovce:
Bartoš Ján – tréner Sučany, dorast
Garlík Jozef – tréner Príbovce, dorast
Wehle Roman – rozhodca
Účasť menovaných na zasadnutí DK je potrebná, pod následkom udelenia DS.
U – 127 TJ Dynamo Príbovce – na základe podnetu v ZoS a vyjadrenia rozhodcu v podaní cez
ISSF na DK, za HNS diváka voči hráčovi s čiernou pleťou v stretnutí dospelých I. QUICK triedy Príbovce – Dražkovce, DK udeľuje DS: Michálek Vladimír, divák: 12 MN zákaz vstupu na štadión TJ Dynamo Príbovce na MFS od 09.05.2022 do 08.05.2023. Za dodržanie uvedenej DS je v plnej miere zodpovedný klub TJ Dynamo Príbovce pod následkom disciplinárnych opatrení, DP 20-1,2,
U – 128 Wehle Roman, rozhodca – DK začína voči menovanému disciplinárne konanie a zároveň mu pozastavuje dňom 10.05.2022 výkon športu a akejkoľvek funkcie, DP 63-1
U – 129 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ ŠK Drienok Mošovce na úhradu MZF za mesiac apríl 2022, ktorej splatnosť bola 10.05.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.05.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 130 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Dubové na úhradu MZF za mesiac apríl 2022, ktorej splatnosť bola 10.05.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.05.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 131 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac apríl 2022, ktorej splatnosť bola 10.05.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.05.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 132 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Blatnica na úhradu MZF za mesiac apríl 2022, ktorej splatnosť bola 10.05.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.05.2022 pod následkom udelenia DS. DK ukladá podľa čl. XXIII, bod 7 RS TFZ 2021/2022 (opakované neuhradenie MZF v lehote splatnosti) pokutu 20 €, DP 54-1,
U – 133 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje OFK Slovenské Pravno na úhradu MZF za mesiac apríl 2022, ktorej splatnosť bola 10.05.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.05.2022 pod následkom udelenia DS. DK ukladá podľa čl. XXIII, bod 7 RS TFZ 2021/2022 (opakované neuhradenie MZF v lehote splatnosti) pokutu 20 €, DP 54-1,
U – 134 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje FK Valča na úhradu MZF za mesiac apríl 2022, ktorej splatnosť bola 10.05.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 16.05.2022 pod následkom udelenia DS. DK ukladá podľa čl. XXIII, bod 7 RS TFZ 2021/2022 (opakované neuhradenie MZF v lehote splatnosti) pokutu 20 €, DP 54-1,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ