Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2021/2022 – 17. 03. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 21.03.2022 o 15.30 hod. na sekretariáte TFZ.

2. S účinnosťou od pondelka 14.03.2022 sú zrušené všetky protipandemické opatrenia, ktoré boli upravené vyhláškou o obmedzeniach hromadných podujatí. To znamená, že od 14.03.2022 sa môže trénovať a súťažiť bez obmedzení a taktiež sú bez obmedzení kapacity pre divákov. Povinné karanténne opatrenia pri pozitivite a nariadenia o nosení respirátorov ostáva zachovaná (povinnosť nosenia respirátorov je pre všetkých, okrem osôb vykonávajúcich športovú aktivitu).

3. Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa predsedníctvo Rady FIFA rozhodlo v koordinácii s UEFA dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP). Bližšie informácie nasledujúcom odkaze. https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/.
Taktiež je možný transfer neplnoletých hráčov, avšak k žiadosti je potrebné pripojiť niekoľko dokumentov, ako napríklad doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse odídenca (utečenca)… Takisto je rozdiel či neplnoletý hráč príde na Slovensko v sprievode aspoň jedného rodiča alebo bez sprievodu. Z toho dôvodu, ak má klub záujem o transfer takéhoto hráča, informujte sekretára TFZ, ktorý Vás poskytne konkrétne informácie.

4. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2021/2022 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 30 086,32 €).

5.  Dňa 13.03.2022 sa uskutočnilo na HP Pltníky finále Zimného Pohára TFZ SPORTIKA CUP, ktorého víťazom sa stal FK Trebostovo. Pred finálovým stretnutím boli odovzdané aj ocenenia hráčom, ktorí boli vyhodnotení v ankete Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, Píšťalka roka a Trénerská osobnosť Turca.

6. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-24 TMK TFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizoval v období 08.11.2021-14.02.2022 školenie trénerov UEFA GRASROOTS C licencie. TFZ ponúkol možnosť absolvovať školenie pre všetkých v  Martine a tiež na toto školenie Výkonný výbor TFZ vyčlenil finančné prostriedky, o čom boli kluby informované prvýkrát v Úradnej správe č. 11 (naposledy v ÚS č. 14). Dňa 14.02.2022 úspešne ukončili školenie UEFA GRASROOTS C licencie nasledovní tréneri: Dušan Hrivnák, Michal Jaško, Peter Lustig, Matej Nosek, Alena Rumanová, Róbert Stráňava, Juraj Václavík, Jozef Záborský. Z toho dôvodu upozorňujeme všetky kluby na povinnosť uvádzania trénerov v zápisoch o stretnutí. Nedodržanie tejto povinnosti bude riešené disciplinárnou sankciou.

ŠTK-S-25 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 20. kolo, T. Kľačany – Blatnica dňa 08.05.2022 (nedeľa) o 16.30 hod.

ŠTK-S-26 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 15. kolo, Sklené – Kláštor p. Znievom dňa 03.04.2022 (nedeľa) o 10.30 hod.

ŠTK-S-27 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 17. kolo, Sklené – Malý Čepčín dňa 17.04.2022 (nedeľa) o 10.30 hod.

ŠTK-S-28 Na základe ISSF podania od ŠK Sklené z dôvodu PN a zranenia vyššieho počtu hráčov, odkladáme dohrávku MFS II. VITAR triedy, 12. kolo Slovenské Pravno – Sklené, ktoré sa malo uskutočniť dňa 20.03.2022. Na základe vzájomnej dohody sa stretnutie odohrá dňa 16.04.2022 (sobota) o 11.00 hod.

ŠTK-S-29 Oznamujeme, že družstvo dospelých FK ATTACK Vrútky odohrá svoje domáce zápasy na HP Pltníky-ÚT nasledovne:
15. kolo, 02.04.2022 o 15.30 hod. Vrútky – Slovany
17. kolo, 16.04.2022 o 16.00 hod. Vrútky – H. Štubňa
19. kolo, 30.04.2022 o 16.30 hod. Vrútky – Mošovce
21. kolo, 14.05.2022 o 16.30 hod. Vrútky – Belá „B“
23. kolo, 28.05.2022 o 17.00 hod. Vrútky – Dražkovce
25. kolo, 11.06.2022 o 17.00 hod. Vrútky – T. Teplice

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 03. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 99 Barčiak Tadeáš 1253946 Háj – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto jeho žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-82 na 1 SSP do 30.06.2022, DP 41-1,2
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme R – Kosturský Štefan ml., Kosturský Michal, Maretta Tomáš, Uhliar Milan, Ursacher Marko, Čavolský Dominik, Šperka Sebastián, Višňovec Vladimír, že náhradný termín skúšok bude 22.03.2022 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. Žiadame menovaných R, aby svoju účasť resp. neúčasť potvrdili predsedovi KR TFZ p. Ing. Petrovi Šmidovi najneskôr do piatku 18.03.2022.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ