Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2016/2017 – 22. 06. 2017
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 21.06.2017 navždy opustil člen športovo-technickej komisie TFZ pán Ing. František Malena. Česť jeho pamiatke.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 29.05.2017 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 11. júla 2017 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení Konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK a KM, na ktorom sa vykoná vylosovanie všetkých súťaží TFZ súťažného ročníka 2016/2017 (termín stanovený na základe aktívu SsFZ – 03.07.2017). Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 12.06.2017 najneskôr do 04.07.2017. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom MZF. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení (dorast, žiaci a prípravka – bez poplatku). Požiadavky klubov na prideľovanie čísel, obsadenie HP (seniori – dorast – žiaci), predzápasy žiakov, iné požiadavky (sobota/opak s mužstvom…) je potrebné uviesť v ISSF prihláške do súťaže najlepšie do pondelka 26.06.2017 (z dôvodu odcestovania predsedu ŠTK). Po zverejnení rozlosovania súťaži SsFZ budú riadiace komisie spracovávať aj rozlosovanie súťaží TFZ. Oficiálne návrhy budú zverejnené v utorok 11.07.2017 na aktíve ŠTK a KM po skončení Konferencie TFZ.
2. V dňoch 24.-25.06.2017 sa uskutoční vo Valči turnaj žiakov a dorastencov aj s finančným príspevkom TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-056 Schvaľujeme výsledky I. QUCIK triedy a II. QUICK triedy dosiahnuté na hracích plochách vrátane kontumácii uvedených v Úradných správach.
ŠTK-057 Víťaz I. QUICK triedy TJ Družstevník Dražkovce ako aj z 2. miesta TJ Družstevník Dubové si neuplatňujú nárok na postup do V. ligy SsFZ. Postupujúcim družstvom pre účinkovanie v súťažnom ročníku 2017/2018 je FO Tatran Sučany.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-142,143 Nariaďujeme odohrať MFS 9. kola prípravky:
– Valča – Košťany dňa 19.06.2017 o 17.00 hod. na ihrisku vo Valči,
– Príbovce – Juventus ZA dňa 19.06.2017 o 17.00 hod. na ihrisku v Príbovciach.
KM-144 Schvaľujeme výsledky v súťaži dorastu U19 pre súťažný ročník 2016/2017 dosiahnuté na HP vrátane kontumácii.
KM-145 Schvaľujeme výsledky v súťaži žiakov U15 pre súťažný ročník 2016/2017 dosiahnuté na HP vrátane kontumácii.
KM-146 Schvaľujeme výsledky v súťaži prípravky U11 pre súťažný ročník 2016/2017 dosiahnuté na HP.
KM-147 Schvaľujeme výsledky pilotného projektu súťaže U13 za jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 dosiahnuté na HP.
KM-148 Víťazné družstvá súťaží dorastu U19 a žiakov U15 ako ani družstvá na ostatných miestach si neuplatňujú nárok na postup do vyšších súťaží SsFZ. Z toho dôvodu zo súťaží TFZ nepostupuje žiadne mládežnícke družstvo.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1.Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom TFZ Martin a TJ Družstevník Dražkovce, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2017 o 16.00 hod. v Dražkovciach
Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Stanislav PETRÍK, Milan BIELIK a vedúci mužstva – Imrich ARVAY.
TREBOSTOVO – Viliam ONDRLA, Matej VYBOŠŤOK, Matej ZÁBORSKÝ, DUBOVÉ – Rastislav KARAS, Peter ŠMIČEK,  Jozef KÚTNIK, Peter LETTRICH, TURANY – Patrik GOLIER, Libor MAJERÍK, Rastislav BOCHNIČKA, Matúš TRUCHLÍK, SUČANY –  Lukáš ZELIENKA, Martin MARGETÍN, Lukáš SCHWARTZ, Jakub VAJDEL, Ján MAJERČÍK, T. TEPLICE –  Martin HRÍBIK, Jozef KOLENO, Marek GARAJ, Roman FRNO, BYSTRIČKA – Tomáš KRNÁČ, Stanislav KOŠÚT, PRÍBOVCE – Michal BIZÍK, Pavol ZIMAN, Ivan ŠTRBÁK, SKLABIŇA – Andrej ŽILÁK, MOŠOVCE – Peter LUDIK, Peter ZUBÁŇ, ĎANOVÁ – Ivan ŠVÁBIK, H. ŠTUBŇA – Michal SCHMIDT, Milan MASARYK, LIPOVEC – Marek RAČEK, Viktor RÁC, MALÝ ČEPČÍN – Marek CHOVANEC, VALČA – Michal ČERVEŇ, HÁJ – Róbert IŽIP, NECPALY – Radoslav HANZEL, KRPEĽANY – Matúš MAČTO.
Zraz všetkých nominovaných hráčov je v nedeľu dňa 25. júna 2017 o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku v Dražkovciach. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí bude mať hráč zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou  komisiou TFZ (čl. XXV, ods. 34 písm.c – RS TFZ 2016-2017).
Disciplinárna komisia – zasadnutie 20. 06. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 240 Švábik Ivan 1222554 Ďanová, DS: 1 SSN od 19.06.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 241 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 19.06.2017 na 1 MFS:
Košárik Dávid 1277354 Dražkovce, uhr. 5 € v MZF,
Rác Viktor 1218526 Lipovec, uhr. 10 € v MZF,
Rybárik Samuel 1239709 Lipovec, uhr. 10 € v MZF,
Porubčanský Milan 1077497 Trebostovo, uhr. 10 € v MZF,
Lukáč Patrik 1248972 Sučany, uhr. 10 € v MZF,
Boďa Jaroslav 1240922 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
D – 242 V prípade, ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2016/2017 bola udelená ŽK, ktorá je v poradí piata, deviata resp. dvanásta, futbalový klub resp. hráč môže požiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej DK najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže (do 31.07.2017) tak, aby o tejto žiadosti mohol DO rozhodnúť do začiatku súťaže. V takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Prevedený pohovor so záujemcami o rozhodovanie – Štancel Michal, Krkoška Ján.
2. Letný seminár R a DZ sa uskutoční v piatok 28.07.2017 o 15.30 hod. v zasadačke TFZ. Po jeho skončení budú náhradné fyzické previerky, ktorých sa zúčastnia R – Dubovec, Kochan, Kucharčík, Kulich, Rusnák, Saksa, Vincek, Vány, Vojvoda, Wehle, Žilka, Bajcár, Bukový, Janči, Skvašík a Šťasek.
3. Obsadenie turnajov bude podľa doručených propozícií.

Roman Horák – prezident TFZ

Martina Tileschová – sekretár TFZ